Firma: LicencjeLICENCJA plików modeli 3D ilustrujących produkty F.P.H. Art Metal Sp. j. w sposób przybliżony
(C) Copyrights F.P.H. Art Metal Sp.j.

https://www.art-metal.pl

Modele 3D produktów firmy F.P.H. Art Metal Sp. j. wraz z teksturami, ilustrujące w sposób przybliżony produkty firmy F.P.H. Art Metal Sp. j. są autorstwa firmy F.P.H. Art Metal sp.j. ( https://art-metal.pl ). Publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Tekst licencji można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ lub uzyskać drogą korespondencyjną od: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA, 94042, USA.

 

3D model of Female LICENSE
(C) Copyrights Reallusion

http://www.reallusion.com/

Female model files are under the Creative Commons Attribution 3.0 United States license available at:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/

 

 Shop Newsletter Heliport Heliport - More information Heliport Heliport Heliport - More information Heliport